Hoe ga ik te werk?

Het kennismakingsgesprek is voor ons beiden geheel vrijblijvend. Op basis van de klik en de hulpvraag besluiten we samen tot een eventuele samenwerking.
In het geval dat je hulpvraag niet volledig overeenkomt met wat ik bied, werk ik samen met jou om een geschikte oplossing of begeleider te vinden.
Bij hulpvragen waar niet mijn expertise ligt, zal ik ook in samenspraak met jou op zoek gaan naar een extra begeleider waarmee we zullen samenwerken.

Ik hanteer momenteel geen wachtlijst.

Binnen mijn praktijk neem ik de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus en volg ik de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Afwezigheid, ziekte & annulering
Afwezigheid & ziekte
Bij mijn afwezigheid of ziekte werk ik samen met Jenny Verstegen. Zie ook haar website: www.verstegenzorgenbegeleiding.net.

Annulering
Kun je niet komen? Wil je dan graag zo snel mogelijk per e-mail of telefonisch afzeggen, dan kan iemand anders van de vrijgekomen tijd gebruik maken.
Een afspraak kun je tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren, daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Klachten of conflicten
Ben je ergens ontevreden over, of heb je een klacht over mijn zorg? Dan ga ik graag met je in gesprek op zoek naar een oplossing.

Wil of kun je de klacht niet bespreekbaar maken met mij, of wens je onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar ik ben aangesloten om onvrede en klachten over de geleverde zorg te helpen oplossen.

Heb je je klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met je op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Je start dan nog geen procedure op. Geef je klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. Ook kun je een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet je niet welke klachtenprocedure jou geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg je mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Kwaliteit
Ik sta ingeschreven bij het Registerplein onder GGZ-agoog en ik ben lid van beroepsvereniging sociaal werk BPSW.
Tevens sta ik ingeschreven in de wet toetreding zorgaanbieders WTZA . Deze wet is er voor verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hier toezicht op.