Wet langdurige zorg

PGB vanuit de WLZ, wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (WLZ) is een wet die regelt dat iedereen met een chronische aandoening of een beperking, recht heeft op langdurige zorg. De WLZ is ondergebracht in de zorgverzekeringswet. Deze wet regelt dat mensen met een chronische aandoening of een beperking recht hebben op langdurige zorg, zoals verpleging en verzorging, begeleiding en begeleid wonen. De WLZ is bedoeld voor mensen die lange tijd zorg nodig hebben en die zelf niet meer in staat zijn hun dagelijks leven te regelen. De WLZ is ook van toepassing op mensen die volledig afhankelijk zijn van zorg en die in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden budget (PGB).

Een PGB vanuit de WLZ kan worden aangevraagd bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

  • Tarief:
    Kennismaking en bespreken hulpvraag (ca. 60 min.): kosteloos
    Intake: Tarief bepaald door het zorgkantoor
    Vervolgafspraken: Tarief bepaald door het zorgkantoor