Wet Maatschappelijke Ondersteuning

PGB, persoonsgebonden budget vanuit de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De naam zegt het al: Dit type PGB is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan maatschappelijke ondersteuning.

  • Aanvraag: 
    een PGB uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kun je aanvragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Hiervoor dien je via de website van jouw gemeente een aanvraag te doen voor individuele begeleiding met je Digi d. Vaak vindt er een persoonlijk gesprek (keukentafelgesprek) plaats. Het onderzoek naar jouw aanvraag duurt maximaal 8 weken. Na ontvangst van het verslag beslist de gemeente of jij recht hebt op individuele begeleiding en of je een PGB krijgt. Als je het niet eens bent met het besluit, kun je bezwaar maken.
  • Tarief:
    Kennismaking en bespreken hulpvraag (ca. 60 min.): kosteloos
    Intake: Tarief bepaald door de gemeente
    Vervolgafspraken: Tarief bepaald door de gemeente