Werk met mij

Veel mensen betalen de begeleiding vanuit het PGB. PGB is een budget waarmee je zelf zorg kunt inkopen.
Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de zorg zelf te betalen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je geen aanspraak kunt maken op PGB, of wanneer je liever geen gebruik maakt van instanties. Lees hieronder meer.

Persoons gebonden budget

Wet langdurige zorg

Particulier

Voor alle bovenstaande mogelijkheden geldt:
•   De genoemde tarieven zijn inclusief tijd die ik besteed aan voorbereiding, rapportage en andere administratieve taken en correspondentie.
•   Deze bedragen zijn exclusief eventuele reiskosten voor huisbezoeken en wandelafspraken. Daarvoor wordt € 0,21 per gereisde kilometer gefactureerd.
•   BTW: mijn diensten zijn vrijgesteld van BTW.